Tyto stránky použivají cookies
Naše stránky používají cookies. Potřebujeme je pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení

Úvodní stránka » O nás


O nás

Občanské sdružení OBZOR Liberec vzniklo v říjnu 2003. Hlavní náplní jeho činnosti je smysluplné využívání volného času osob s různým druhem vnitřního a tělesného postižení (především vozíčkářů). Mezi další aktivity patří vzdělávání, ozdravné a rehabilitační pobyty, poznávací cesty a mezinárodní spolupráce (s organizacemi osob se zdravotním postižením v německé části Euroregionu Nisa, v Polsku, Maďarsku a v Dánsku).

V oblasti vzdělávání se vychází z toho, že velká část členů má pouze základní vzdělání ve Speciální škole pro tělesně postiženou mládež při Jedličkově ústavu nebo případně Praktickou školu. Za pomoci grantů MML uskutečnili tři opakovací kurzy základů českého jazyka s názvem Učme se česky I-III. Dalším vzdělávacím projektem pak byl velký mezinárodní projekt s názvem EQUAL-ADIP, Adaptabilita osob se zdravotním postižením pomocí informačních technologií. Projekt měl 4 vzdělávací moduly – pro sdružení byl nejdůležitější Rozvoj osobnosti, Počítačová gramotnost a Základy angličtiny. Cílem tohoto projektu bylo lepší uplatnění na trhu práce.

V současné době spolupracují s partnerskou organizací Egyesület Pécs na projektu mapování bezbariérovosti velkých měst a aktivního využití volného času. Kromě OBZORu se na projektu podílí Zväz telesne postihnutých SR, Zväz telesne postihnutej mládeže a Klub aktivních vozíčkářů z Ostravy.

Jednou ročně uspořádají nějaký ozdravný a rehabilitační pobyt. Takový pobyt je však finančně velmi náročný, a tudíž téměř nedostupný. Nejde jen o úhradu pobytu samotného, ale i o úhradu pobytů asistentů, bez kterých se neobejdou, a o zajištění dopravy. Ve sdružení asistenti pomáhají vozíčkářům během celého roku jako dobrovolníci zcela zdarma, stejně tak při ozdravných pobytech. Nelze však po nich žádat, aby si sami hradili pobyt a ještě velmi těžce fyzicky pracovali (v průměru nazvedají při pomoci se všemi denními úkony a koupáním jednu tunu denně). Další velké finanční náklady představuje doprava. Vzhledem k velkému počtu vozíčkářů je nutné zajistit speciální plošinový autobus DPML, jiný dopravní prostředek nelze použít. Proto jsou vděčni za jakoukoliv finanční pomoc. V rámci mezinárodní spolupráce se pobytů zúčastňují partneři z Německa a Dánska.

Organizace má své zástupce v Krajské radě zdravotně postižených a předsedkyně sdružení byla po mnoho let členkou světového výboru pro celoživotní vzdělávání.

OBZOR nemá žádné zaměstnance ani placené asistenty. Funguje na principu vzájemné pomoci a solidarity. Ti, kteří jsou na tom fyzicky dobře, pomáhají vozíčkářům a ti jim na oplátku pomáhají s počítači. Prostě každý dle svých možností. Finanční prostředky na ozdravné pobyty získává sdružení především z grantů vyhlašovaných Statutárním městem Liberec, Krajským úřadem a nadacemi.